Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Ta polityka prywatności (dalej – Polityka) reglamentuje podstawowe cele i zasady przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu internetowego www.lnianysklep.pl (dalej – Sklep) należącego do SA: „SIŪLAS” (dalej - Spółka).

2. Podając swoje dane osobowe w Sklepie Klient zgadza się, że Spółka będzie je przetwarzała w Polityce, w umowach kupna - sprzedaży w sposób oraz w celach zgodnych i przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.

II. Gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie danych osobowych

3. Spółka gromadzi, przetwarza, przechowuje dane osobowe Klienta przy obecności jednej z następujących przyczyn:

– Klient wyraził zgodę;
– istnieje zobowiązanie umowne (umowa między Spółką a Klientem);
– w celu spełnienia wymogów prawnych.

4. Spółka szanuje prawo każdego Klienta do prywatności. Dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, dane o zakupach i in.) są przetwarzane w następujących celach:

– umożliwić realizację zamówienia Klienta;
– umożliwić wystawienie odpowiedniego dokumentu finansowego (np. faktury);
– zidentyfikować, prowadzić dialog, rozwiązać problemy związane z nabywanymi produktami oraz ich dostawą;
– spełniać inne, zgodne z umową, zobowiązania;
– składać propozycje i udostępniać informację (w wypadku, gdy mamy otrzymaną zgodę Klienta, którą może zgodnie z życzeniem cofnąć lub zmienić w dowolnej chwili) i in.

5. Spółka może w celach statystycznych wykorzystywać dane niezwiązane bezpośrednio z osobą Klienta, tj. dane o nabytych produktach. Takie dane statystyczne będą gromadzone i przetwarzane w taki sposób, by nie odkryć tożsamości Klienta albo innych danych, które tę tożsamość pozwoliłyby ustalić.

6. Przetwarzając dane osobowe Klienta, Spółka wciela środki organizacyjne oraz techniczne, które zapewniają ochronę przed przypadkowym bądź bezprawnym zniszczeniem, korektą, ujawnieniem, a także przed dowolnym innym, niezgodnym z prawem ich przetwarzaniem. Przekazywanie informacji za pośrednictwem internetu, drogą mailową albo przez telefon komórkowy nie może być jednakże zupełnie bezpieczne; przekazywanie informacji wymienionymi drogami jest urzeczywistniane na ryzyko własne Klienta.

7. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż tego wymagają obowiązujące przepisy prawne albo wymienione w p. 4 Polityki cele przetwarzania danych osobowych.

III. Udostępnianie danych osobowych

8. Spółka rezerwuje prawo do udostępnienia danych osobowych Klienta wyłącznie w następujących wypadkach: w celu urzeczywistnienia celów wymienionych w p. 4 (np. służbie kurierskiej); w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.

IV. Prawa i obowiązki Klienta

9. W Sklepie Klient musi podać pełne i zgodne z prawdą dane osobowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku tego, że podał niepełne albo niezgodne z prawdą dane osobowe.

10. Klient ma prawo w dowolnej chwili usunąć albo skorygować informację podaną w formularzu kontaktowym.

11. Po podłączeniu się do Sklepu Klient ma prawo usunąć swoje konto. W tym wypadku dane o zamówieniach Klienta zostaną zniszczone albo staną się anonimowe po minięciu terminu przewidzianego w p. 7.

12. Przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych zapewniają Klientowi wiele innych praw, z których może swobodnie korzystać, a my zapewnimy Mu taką możliwość (np.: prawo zapoznać się z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi Klienta, prawo nie zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych w celach bezpośredniego marketingu i in.)

13. Z pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych można się zwrócić do administratora danych osobowych w Spółce:

– drogą mailową: duomenuapsauga@siulas.lt

– pocztą: AB "Siulas", Astravo g. 17, 41190 Birzai, Litwa.

V. Pliki cookies

14. Informujemy, że Sklep używa plików cookies, tj. pewna informacja zostaje automatycznie wpisana w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu. Przy powtórnej wizycie informacja zostaje przekazana Sklepowi. Wpisaną wcześniej informację wykorzystamy do zidentyfikowania Klienta, jako wcześniejszego użytkownika strony, w celach zbierania statystyki odwiedzin strony. Pliki cookies są również wykorzystywane w celach prewencji oszustw i in.

15. Klient ma prawo zgodzić się albo nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies. Daną wcześniej zgodę Klient może w dowolnej chwili odwołać, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej i usuwając wpisane pliki cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może niestety wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym Sklepie.

VI. Postanowienia końcowe

16. Polityka działa od 25 maja 2018 roku. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany lub korekty Polityki oraz zobowiązuje się do ogłoszenia tego faktu na stronie podstawowej Sklepu.
© 2023 AB "Siulas". All rights reserved.
cross-circle